අපගේ නිෂ්පාදන

අපගේ නිෂ්පාදන

නවෝත්පාදන සහ වෘත්තීය සහ විශ්වසනීයත්වය

Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd යනු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, සූර්ය සවි කිරීම් පද්ධති නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණය, සූර්ය ලුහුබැඳීම් පද්ධති සහ සූර්ය BIPV පද්ධති සඳහා විශේෂිත වූ ගෝලීය ප්‍රමුඛතම අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.

සූර්ය සවිකිරීමේ පද්ධතියේ ප්‍රමුඛ පෙළේ නිෂ්පාදකයෙකි

SOLAR ගැන වැඩි විස්තර පළමුව

අපි ගැන
 • 0+

  ව්‍යාපෘති අවසන්

 • 0GW +

  වාර්ෂික නිමැවුම

 • 0+

  සේවය කළ රටවල්

 • 0

  අවුරුදු පළපුරුද්ද